Prima pagină > Acatiste, Sfinţii Părinţi > Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos

Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos

Vindecarea orbului din naştere de către Mântuitorul Hristos

Vindecarea orbului din naştere de către Mântuitorul Hristos

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condac 1
Doamne eşti Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă spre Tine. Pe Tine Te lăudam, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi trupeşti ca să-Ţi strigăm Ţie: „Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!”
Icos 1
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din înălţimile Cerurilor, pentru noi păcătoşii şi smeriţii, care Te rugăm aşa:
Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi;
Iisuse, vindecă pe robii Tăi;
Iisuse, împodobeşte-ne cu Razele Harului Dumnezeiesc;
Iisuse, îndreaptă-ne de toate bolile;
Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor;
Iisuse, nu ne lăsa pe noi bolnavi;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 2
Viaţa pe Pământ este plină de multe rele, de necazuri şi boli sufleteşti şi trupeşti, iar noi, cei care Îţi cerem vindecare, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Chemat-ai pe Apostoli la misiunea cea sfântă, zicându-le lor: „În dar aţi luat, în dar să daţi!” iar noi cuvioşii şi smeriţii să spunem aşa:
Iisuse, Iubitorule de oameni, vindecă-ne;
Iisuse, Mântuitorule, uşurează-ne durerile;
Iisuse, Atoatevăzătorule, vezi şi durerile noastre;
Iisuse, Alinătorule, alină durerile şi suferinţele noastre;
Iisuse, Binecuvântatul Tatălui Ceresc, binecuvântează-ne pe noi;
Iisuse, Dumnezeule Preasfânt şi Preacurat, curăţeşte-ne şi sfinţeşte-ne pe noi;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 3
Preamăritule Domn, Iisuse Hristoase, nu lăsa în suferinţe grele, pe robii Tăi de acum, ci îndură-Te de noi, care cu dragoste şi smerenie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Ai vindecat pe femeia gârbovă, care de 18 ani era legată de boală, iar acum, Tu, ca un Fiu al Indurărilor, îndură-Te de noi păcătoşii, care spunem aşa:
Iisuse, îndreaptă-ne pe noi gârboviţii şi bolnavii;
Iisuse, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vindecă-ne pe noi;
Iisuse, Medic Dumnezeiesc, vindecă-ne de boli;
Iisuse, Tămăduitorule Preasfânt, tămăduieşte şi sufletele noastre;
Iisuse, nu ne lăsa să ne afundăm în boli şi în păcate;
Iisuse, curăţeşte-ne de păcate ca să ne vindecăm de boli;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 4
Nu ai lăsat neamul omenesc să moară de boli grele, ci l-ai pus pe Arhanghelul Tămăduitor Rafael, cu Oştirea sa de Îngeri Tămăduitori să aibă grijă de robii Tăi, iar noi văzând purtarea Ta de grijă cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Din timpurile de demult, Dumnezeu a avut grijă de oameni, învăţându-i să postească, să se roage, ca să poată să-i tămăduiască pe suferinzi şi pe neputincioşi. Domnul Iisus Hristos a venit pe Pământ, a propovăduit, a proorocit şi a tămăduit pe mulţi, iar noi cei de acum Îl rugăm aşa:
Iisuse, Cel ce ai pus Arhanghel tămăduitor, tămăduieşte-ne;
Iisuse, Cel ce ai dat misiuni Îngerilor vindecători, vindecă-ne;
Iisuse, Cel ce faci Îngerii Tăi pară de foc, arde păcatele noastre;
Iisuse, spulberă tot răul din noi;
Iisuse, ajută-ne după mare mila Ta.
Iisuse, nu ne lăsa pe noi în focul bolilor mari;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 5
Proorocii au primit darul tămăduirilor şi al învierii morţilor, datorită vieţii lor curate, iar noi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh, Treimea Preasfantă şi Binecuvântată, a dat tuturor daruri din belşug, iar noi creştinii spunem din suflet aşa:
Iisuse, Darul Cel Sfânt al Tatălui Ceresc, dăruieşte-ne sănătate;
Iisuse, Dar Divin cu Duh Sfânt, Te rugăm, dă-ne vindecare de boli;
Iisuse, Doctorul Cel Mare, uită-te spre noi cei bolnavi;
Iisuse, Medic Sfânt, tămăduieşte-ne pe noi, cei cu boli grele;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu Cel Bogat în Daruri, nu ne lăsa lipsiţi de sănătate;
Iisuse, Dumnezeule Milostiv, scoală-ne şi pe noi din patul suferinţelor;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 6
Sfinţii Apostoli au primit mari daruri la coborârea Sfântului Duh, printre care şi darul tămăduirilor tuturor bolilor, iar noi, sperând să ne însănătoşim, ne rugăm şi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Umbra Sfântului Petru era tămăduitoare. Creştinii de atunci îi puneau pe jos pe cei bolnavi, pentru ca venind marele Apostol, care nu putea să-i atingă pe toţi, să-i vindece totuşi pe cei care doreau tămăduiri şi spuneau aşa:
Iisuse, Învăţătorul Sfântului Petru, învaţă-ne să nu ne mai îmbolnăvim;
Iisuse, Tămăduitorul soacrei Sfântului Petru, tămăduieşte şi rudele noastre;
Iisuse, ai vindecat sluga sutaşului fără să o atingi, aşa vindecă-ne şi pe noi;
Iisuse, ai vindecat pe cei 10 leproşi, vindecă-ne şi pe noi de lepra sufletească;
Iisuse, Vindecătorul celor de la Siloam, nu ne lăsa bolnavi;
Iisuse, Vindecătorul orbilor, epilepticilor, leproşilor, îndură-Te şi de noi, păcătoşii;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 7
Sfinţii Diaconi, împreună cu Sfântul Diacon Ştefan, au avut şi ei mari daruri de la Domnul Iisus Hristos, deoarece făceau mari minuni şi semne în popor; acum rugându-ne de vindecare să cântam: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Evreii porniţi cu ură împotriva Domnului Iisus Hristos şi a Ucenicilor Săi, l-au omorât cu pietre pe Sfântul Ştefan; cu umilinţă şi evlavie să spunem aşa:
Iisuse, Apărătorul Sfinţilor Apostoli, apară-ne şi pe noi de toate relele;
Iisuse, Cel ce ai dat cunună întâiului Mucenic Ştefan, dă-ne şi nouă sănătate;
Iisuse, Cel ce ai sfinţit moaştele sfinţilor, sfinţeşte-ne şi pe noi;
Iisuse, Binevestitorul bucuriilor, bucură-ne şi pe noi cu sănătate;
Iisuse, Lumina Tămăduitoare, tămăduieşte copii, rudele şi prietenii noştri;
Iisuse, ocroteşte Pământul de tot ce este rău;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 8
Saul, pornindu-se împotriva bisericii creştine, a fost doborât de pe cal, în drum spre Damasc, de Preastrălucita Putere a Domnului Iisus şi orbind, a fost tămăduit de creştinul Anania; cu drag să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Saul cel de temut, a devenit Apostol Sfânt, cu numele Pavel şi lepădându-se de păcatul prigonirii, după ce a fost tămăduit, a primit mari daruri dumnezeieşti, devenind Apostolui neamurilor; cu bucurie să spunem:
Iisuse, Cel ce l-ai oprit pe Saul de la rău, opreşte-i pe toţi răii;
Iisuse, Cel ce l-ai tămăduit pe Pavel, tămăduieşte-i pe toţi bolnavii;
Iisuse, darul lui Anania, dăruieşte-l celor care Te iubesc;
Iisuse, Cel Care ai luat răstignire pentru păcatele lumii, mântuieşte-ne pe noi;
Iisuse, Cel Îndurător, îndură-te şi de suferinţele noastre;
Iisuse, Cel Darnic şi Bun, dă-ne daruri de mântuire a sufltelor;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 9
Preacurata Maica a Domnului a plâns văzându-Te pe cruce, dar Tu luând Dar Mare de la Tatăl Ceresc, ai rupt porţile iadului şi i-ai scos pe cei ce zăceau în întuneric; pentru aceasta slăvindu-Te, cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Preacurata Maica a Ta, Doamne, Preasfânta Fecioară Maria, a primit darul de a propovădui şi de a face minuni, vindecându-i pe toţi cei care aleargă la Dânsa, cu nădejde.
Iisuse, Fiul Sfintei Fecioare, dăruieşte vindecare mamelor şi pruncilor;
Iisuse, dăruieşte vindecare tuturor celor evlavioşi;
Iisuse, dăruieşte vindecare celor bătrâni;
Iisuse, dăruieşte vindecare celor sărmani;
Iisuse, dăruieşte vindecare slujitorilor Tăi;
Iisuse, dăruieşte vindecare tuturor celor care Îţi cer;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 10
Daruri mari ai dat Doamne Iisuse Hristoase şi Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan, care au scris, au propăvăduit şi au tămăduit pe cei bolnavi din acele vremuri; smeriţi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Sfinţii Evanghelişti şi Apostoli au lucrat din plin cu sfintele daruri, pe care le-au primit de la Bunul Dumnezeu; cunoscând acestea să spunem aşa:
Iisuse, Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-ne şi dăruieşte-ne daruri sfinte;
Iisuse, darul Sfinţilor Evangelişti: Matei Marcu, Luca şi Ioan, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul Sfinţilor Apostoli: Petru, Ioan, Iuda Tadeul, Toma, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul Sfinţilor Andrei cel întâi chemat, Iacob cel Mare dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul celor 12 Sfinţi Apostoli, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul celor 70 de Sfinţi Apostoli, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 11
Toţi Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi au primit daruri din plin pentru smerenia lor, pentru credinţa, iubirea sfântă şi faptele lor bune; acum închinându-ne să ne rugăm şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Având daruri mari de la Domnul Iisus Hristos, Părinţii Apostolici şi apoi Sfinţii Părinţi, tămăduiau bolnavii şi pe mulţi îi intorceau pe calea cea bună a creştinismului:
Iisuse, Dumnezeule Prealuminat dăruieşte-ne darul Tău;
Iisuse, darul Sfinţilor Apostoli, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul Sfinţilor Părinţi, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul Sfinţilor Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie Teologul, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul Sfinţilor Nicolae, Spiridon, Pantelimon, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 12
Sfinţii şi Cuvioşii Mucenici, Pustnicii, slujitorii neabătuţi ai Sfintei Evanghelii, toţi cei care au împlinit Cuvântul Lui Dumnezeu au primit mari daruri Dumnezeieşti; pentru aceasta să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Toti Sfinţii şi toate Sfintele au luat mari daruri lucrând cele sfinte, propovăduind, scriind, tămăduind
şi pe Domnul Iisus slăvind şi lăudând; cugetând la toate acestea să spunem aşa:
Iisuse, Iubitorule Preasfânt, întăreşte-ne cu Darurile Tale Sfinte;
Iisuse, darul drepţilor , dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul smeriţilor şi milostivilor, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul iubitorilor de Dumnezeu şi de aproapele, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul ascultătorilor de Dumnezeu, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, darul împlinitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu, dăruieşte-l nouă;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 13 (de 3 ori)
Dumnezeule Darnic, Nebiruit, Preaminunat, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Care pe mulţi i-ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri sfinte, dă-ne şi nouă un strop din Harul Tău Cel Sfânt, aşa cum ai dat Sfinţilor, care Te-au ascultat, tămăduieşte-ne, învaţă-ne şi îndreaptă-ne pe calea cea bună ca să cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)
Icos 1
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din înălţimile Cerurilor, pentru noi păcătoşii şi smeriţii, care Te rugăm aşa:
Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi;
Iisuse, vindecă pe robii Tăi;
Iisuse, îmodobeşte-ne cu Razele Harului Dumnezeiesc;
Iisuse, îndreaptă-ne de toate bolile;
Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor;
Iisuse, nu ne lăsa pe noi bolnavi;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Condac 1
Doamne eşti Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă spre Tine. Pe Tine Te lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi trupeşti ca să-Ţi strigăm Ţie:
„Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!”
Rugăciune pentru iluminare
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii, miluieşte-ne, ajută-ne, tămăduieşte-ne de toate bolile sufleteşti şi trupeşti. Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum i-ai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile. Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre robii Tăi (numele) şi dă-le lor tămăduire şi tot ce este de folos sufletelor, spiritelor minţilor şi trupurilor lor, pentru că lucrând bine şi cu spor să ajungă cu toţii în Împărăţia Cerurilor. Amin!
Reclame
 1. valentinmano
  03/01/2011 la 11:19

  CONDAMNARE LA MOARTE IN STIL EVREIESC:DISPONIBILIZARE SI SOMAJ

  In ATENTIA LUI ANTONESCU SI PONTA si a intregii clase politice.

  Incepeti sa faceti ce va ordona Basescu, adica sa va inregistrati la TRIBUNAL.

  Voi mimati ca luptati impotriva lui Basescu, deoarece si voi ati participat si participati in continuare de 20 de ani, impreuna cu BASESCU la distrugerea si jefuirea ROMANIEI si exterminarea poporului ROMAN, la ordin sionist -satanist B`nai B`rith din AMERICA.

  Voi daca doreati sa OPRITI-STOPATI dezastrul din ROMANIA si sa terminati CLANUL BASESCU -BOC -UDREA erati in STRADA, STRADA, STRADA zilnic si cereati ALEGERI ANTICIPATE afara SANTAJATI lui Basescu din PARLAMENTUL ROMANIEI-UNPR. PUNCT

  Dar, voi luptati cu arme DEMOCRATICE- MOTIUNI DE cenzura, de fapt pentru a va face IMAGINE PULITICA, pentru ca in spate , ne infometati, ne ucideti si ne jefuiti si vindeti ROMANIA.

  Voi si multi kakati din presa vorbesc despre DEMOCRATIE, dar fara paine, salariu si casa, inca nu sunteti lamuriti ca DEMOCRATIA DE CARE VORBITI insemna de fapt: moarte, saracie, foamete, suicid, razboi in care este tarata ROMANIA si pe urma condamnata pentru CRIME IMPOTRIVA UMANITATII, asa cum au facut in 1940-1944, somaj, lipsa hranei, a salariului, a unei locuinte si a identitati si sunteti complici la DISTRUGEREA SI EXTERMINAREA POPORULUI ROMAN si implicati impreuna cu BASESCU in TRAFIC INTERNATIONAL DE ARME si pentru ce comisia parlamentara condusa de MELESCANU protejeaza clanul BASESCU?

  Pentru ca si MELESCANU este implicat in toate TIGARETELE.

  Criza: CACEALMA SIONISTA SATANISTA, UNDE SUNT BANII DE LA FMI si din taxe si impozite?

  La firmele particulare ale INTREGII CLASE POLITICE: CORNUL SI LAPTELE, MARUL , CASA VERDE, REABILITAREA BLOCURILOR, RABLA (Mircea Badea este si el implicat in aceasta jefuire a poporului ROMAN si finantarea corporatiilor straine din banii poporului ROMAN) si altele, dar cel mai grav este ca finantam corporatii sioniste din credite de la FMi sa jefuiasca si sa distruga ROMANIA FORD cu peste 360 de milioane de euro, RENAULT cu peste 28 de milioane de euro, EADS cu peste 20 de milioane de euro, sustinem invazia si expansiunea ecreiasca in lume pentru DISTRUGERE SI JEFUIRE PLANETARA si pentru COLONIZARE EVREIASCA PLANETARA cu peste 360 de milioane de euro anual, dar pardon este CRIZA.

  Cu acesti bani trebuia sa se faca fabrici si uzine si sa ramana ale ROMANIEI si sa creeze locuri de munca pentru cetateni ROMANI, dar e mai simplu sa vindem ROMANIA dupa ce poporul sclav ne voteaza si sa-i mentinem sclavi ca sunt mai usor de prostit, ucis si distrus.

  Ce scriu aici, cunosc de la MIRONOV ALEXANDRU si sunt si spusele lui SILVIU BRUCAN:

  DEMOCRATIA in ROMANIA SE VA FACE DUPA 20 DE ANI, adica atunci cand in institutiile statului vor fi numai cetateni straini adusi la studii gratuite in ROMANIA care sa execute ordinele sionistilor -satanisti din AMERICA-FMI.

  Si, acum priviti la Basescu si Boc ce au facu in 2010, au disponibilizat peste 1 200 000 de cetateni ROMANI din sistemul bugetar si vor ca, in sistemul bugetar sa ramana numai 900 000 de bugetari, dar acestia sa fie numai cetateni straini adusi la studii gratuite, cu care sa conduca si sa jefuiasca ROMANIA si sa fure voturile ROMNILOR si sa extermine poporul roman rapid si definitiv, mai nou au inceput sa in;locuiasca preoti romani cu preoti adusi din R. Moldova si Ucraina si au unceput sa se bata in toata ROMANIA pe BISERICI preoti romani si preoti ucrainieni, sef find DANIEL -BUCIFAL -SATANICUL.

  Basescu si B`NAI B`RITH au nevoie de oameni care sa le execute ordinele in ROMANIA si pe intreaga planeta.

  Daca priviti evenimentele de la CHISINAU, R. MOLDOVA 2009 si tot in acelas timp emisiuni ( care sunt inregistrate pe youtube) in care BASESCU incurajeaza si sprijina in direct aceste actiuni si le promite studentilor evrei-rusi din R. Moldova ca, dupa terminarea studiilor le vor asigura locuri de munca in ROMANIA si daca priviti ANI (INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA CALITATI VIETII si alte institutii) infiintata pentru a crea locuri de munca pentru ei si este arma SANTAJULUI POLITIC si tot prin santaj si arestarea lui VOICU PE STRADA a format un partid in PARLAMENTUL ROMANIEI care nu a fost votat de poporul ROMAN respectiv UNPR: MIKI SPAGA, OPREA seful mafiei lui Nastase si alti, cu care distruge romania si extermina poporul ROMAN la ordin FMI.

  Ulterior, la alegerile din 2009, in perioada 1-5 decembrie 2009 au avut loc demonstartii si proteste de strada neautorizate pentru sustinerea candidaturi lui BASESCU si daca urmariti acestea au fost conduse de Basescu personal cu sprijinul GDS -RADIO EUROPA LIBERA: TISMANEAU, MONICA MACOVEI care sunt si ei in emisiuni inregistrate la B1TV, dar si cu sprijinul studentilor straini adusi la studii gratuite din R.Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus si altele, in frunte cu EUGEN TOMAC (prietenul lui EBA, gasiti pe NET mai multe informatii) cetatean ucrainian adus la studii gratuite pentru a participa la distrugerea si jefuirea ROMANIEI si EXTERMINAREA POPORULUI ROMAN, cel care dupa 2009 din MAE si din functia de ministru secretar de stat negociaza pentru ROMANIA cumpararea de avioane F16 americane si a scutului antiracheta AMERICAN, impreuna cu semnatarul declaratiei din 16 iunie 1989 de la Budapesta, Ungaria pentru desmembrarea statului ROMAN: BACONSKY agent MOSSAD, CIA si ofiter in armata secreta a VATICANULUI.

  La alegerile din 2009 s-au facut centre de votare speciale, pentru cetateni din R. MOLDOVA si Ungaria carora Basescu le-a promis studii gratuite si locuri de munca in institutiile statului ROMAN, dar si studenti straini adusi la studii gratuite din Ucraina, Rusia, Belarus si altele, carora inainte de alegeri in TABERELE de VARA le-a promis si marirea numarului de locuri de studii gratuite in ROMANIA si mai mult dupa ce a gonit presa din tabara de vara a MAGHIARILOR, acestora le-a promis ca MODIFICA CONSTITUTIA ROMANIEI si va infiinta REPUBLICA TRANSILVANIA, lucru pe care il face acum cu ajutorul consilierilor prezidentiali ( cu functii de ministri si salarii de ministri) membri GDS-RADIO EUROPA LIBERA : TISMANEANU si alti si ROMANIA NU MAI ESTE CONDUSA de PARLAMENTUL ROMANIEI, CI DE BASESCU si COMISIILE LUI.

  Si ce a facut BASESCU dupa 2009?

  A platit celor de la GDS-RADIO EUROPA LIBERA din R.Moldova peste 100 de milioane de euro din creditele de la FMI pentru voturile aduse lui si furate poporului ROMAN (din centre de votare unde au falsificat PROCESELE VERBALE. Important nu este cine numara voturile, ci cine intocmeste procesul verbal) pentru el si gasca PDL si maghiarilor le va face un stat cu limba si moneda proprie REPUBLICA TRANSILVANIA, visul evreilor din AMERICA si al lui SOROS, fiind unul din MOTIVELE LOVITURI DE STAT din decembrie 1989.

  CEA MAI MARE CRIMA ADUSA POPORULUI ROMAN A FOST SI ESTE ADUCEREA CATEANILOR STRANI LA STUDII GRATUITE PENTRU A INCLOCUI CETATENII ROMANI DIN INSTITUTIILE STATULUI ROMAN pentru a executa ordine sioniste-sataniste din America-FMI si B`NAI B`RITH.

  Priviti UDMR de 20 de ani se afla in guvernele ROMANIEI SI UNGARIEI.

  UDMR O GRUPARE TRERORISTA XENOFOBA si EXTREMISTA sprijinita de SOROS si de toata masoneria mondiala pentru a distruge si desfiinta ROMANIA si uni vorbesc de CRIZA, dar milioane de fiinte umane ucise dupa 1989 in ROMANIA, SERBIA, KOSOVO, IRAK, AFGANISTAN si altele, in numele caruia au fost ucise?

  Priviti UDMR care nu are decat 30 de familii in unele zone pe teritoriul Romaniei si totusi primesc zeci de mii de voturi!

  Cum va explicati acest lucru?

  Membri SRI, adica cetateni straini adusi la studii gratuite in ROMANIA pe banii ROMANILOR pentru exterminarea romanilor SI DESFIINTAREA ROMANIEI se ocupa de aducerea voturilor pentru UDMR si de partidele care trebuie sa conduca ROMANIA la ordinul B`nai B`rith, mai pe intelesul romanilor – FMI.

  De 20 de ani se practica PRIVATIZAREA, RESTRUCTURAREA SI DIPONIBILIZAREA, arme evreisti cu care s-a scos ROMANIA LA VANZARE si cu care s-a distrus industria si economia Romaniei si cu care EVREII LUPTA PENTRU EXTERMINAREA POPORULUI ROMAN si inlocuirea CETATENILOR ROMANI in institutiile statului, cu cetateni straini adusi la studii gratuite si cu care distrug si jefuiesc ROMANIA si cu care fura voturile romanilor, etalon este EUGEN TOMAC cetatean UCRAINIAN ministru secretar de stat in MAE.

  MODERNIZAREA STATULUI :

  UDREA CU BANII SI ROMANI CU FOAMEA SI MOARTEA

  Toata clasa polticica este vinovata si toti cei care au stiut de acest program DE INLOCUIRE A CETATENILOR ROMANI in institutiile statului ROMAN si de distrugere a statului ROMAN si exterminarea POPORULUI ROMAN TREBUIE CONDAMNATI PENTRU CRIME IMPOTRIVA ROMANIEI.

  Basescu ne trimite la munca si vorbeste de 3 milioane de teren arabil nelucrat?

  Pardon, dar cine a distrus AGRICULTURA ROMNIEI?

  Dar, INDUSTRIA SI ECONOMIA ROMANIEI cine le-a distrus?

  Unde sa muncim domnule BASESCU PRIMUL INFRACTOR AL ROMANIEI TARDATOR DE NEAM SI TARA CARE AI VANDUT FLOTA ROMANIEI SI RESURSELE DIN MAREA NEAGRA si de 20 de ani participi la distrugerea ROMANIEI si exterminarea poporului ROMAN?

  Daca nu doriti sa avem PRESEDINTE UDREA si PRIM MINISTRU BASESCU INFRACTORUL, solutia este STRADA si sa-i dam afara din institutiile statului, asa cum au facut refugiati romani si maghiari pregatiti in Ungaria, in decembrie 1989 in Romania.

  STRADA, STRADA, STRADA si sticle incendiare, sticle incendiare, sticle incendiare arme sioniste-sataniste de secole si ale VATICANULUI cand au vrut sa schimbe un sistem politic pe aceasta planeta.

  OPERATIUNEA MATRIX (priviti GRECIA au primit acest mesaj tradus si sunt in STRADA au inteles mesajul dupa 80 de ani de dominatie ANMERICANA)

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: