Prima pagină > Acte cu cip, Codex Alimentarius, Controlul populaţiei, criza mondiala, Ereticii zilelor noastre, Expansiunea evreiască, Ortodox liber, Ortodoxia rastignita, Ortodoxie traditionala, Sfinţii Părinţi, Vremuri apocaliptice > PROCLAMAŢIA monahilor ortodocşi români, către binecredinciosul popor ortodox român, Sfântului Sinod şi întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

PROCLAMAŢIA monahilor ortodocşi români, către binecredinciosul popor ortodox român, Sfântului Sinod şi întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

PROCLAMAŢIA
monahilor ortodocşi români,
către binecredinciosul popor ortodox român,
Sfântului Sinod şi întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

Ai noştri Arhipăstori şi preaiubiţi fraţi întru Hristos,

Semnatarii, părinţi ai mănăstirilor din România, stareţi, ieromonahi, monahi şi monahii, ridică glas de chemare la unitate şi mărturisire către toată suflarea ce-şi mărturiseşte ortodox crezul şi vieţuirea. Cu toţii moştenim rânduiala – încredinţaţi fiind de Sfinţii Părinţi – ca orice hotărâre în Biserica Ortodoxă să se facă canonic, unanim şi conform predaniei Sfinţilor Părinţi. Noi monahii, ca unii ce întreit ne-am făgăduit lui Dumnezeu şi ni s-a încredinţat Adevărul ortodox spre mărturisire, nu putem încălca şi nici trece peste ceea ce Proorocii au proorocit, Sfinţii Apostoli au propovăduit şi De-Dumnezeu-Purtătorii Părinţi au hotărnicit la cele Şapte Soboare Ecumenice şi Locale. Astfel, Canonul 15 întocmit la al Nouălea Sinod (I-II) din Constantinopol de la anul 861, spune despre cei ce propovăduiesc public eresul sau îl învaţă în Biserici, să fie îndepărtaţi de obşteasca vieţuire cu credincioşii şi afurisiţi, ca unii ce fac schismă şi sfărâmă unitatea Bisericii. În acest fel toţi vom fi străjuitorii adevărului în Biserică şi purtători de grijă ai Sfintei Predanii călăuzitoare către mântuire.

Rămânem înmărmuriţi privind la hotărârile ce reprezentanţii Bisericii Ortodoxe le iau privind viaţa Bisericii ce o păstoresc. Am tot nădăjduit că toate aceste neîmpliniri se vor opri, dar ne-am înşelat. Am început să credem că de la înălţimile la care sunt, nu se mai vede calea de întoarcere, că deja este prea târziu. Aşadar, actele şi declaraţiile prelaţilor Bisericii Ortodoxe faţă de ereticile culte şi confesiuni, ne-au pricinuit o adâncă mâhnire şi ne supun la o grea încercare duhovnicească, pentru că sunt lucruri nemaiauzite şi total contrare credinţei Sfinţilor Părinţi.

Din această pricină, atitudinea noastră faţă de noile erezii şi schisme trebuie să se facă auzită de către toată suflarea ce-şi lucrează în chip ortodox mântuirea. Aşadar, întemeiaţi fiind pe cuvintele Sfinţilor Părinţi, declarăm ferm şi categoric:

Nu este posibilă unirea cu catolicii atâta timp cât aceştia nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare ş.a.), la neo-rânduielile scolastice şi nu primesc botezul ortodox prin întreita afundare. Nu putem uita istoria încă sângerândă a uniaţiei catolice din Ardeal şi nu putem fi ignoranţi la planul demonic de în-globalizare a Ortodoxiei de către Marele Apus. Planul masonic în cauză constă în a pecetlui unirea religioasă fără a se ţine cont de deosebirile învăţăturilor de credinţă, printr-o recunoaştere reciprocă a tainelor şi a moştenirii apostolice, fiecare recunoscând pe ceilalţi drept Biserică, apoi înfăptuirea unirii neortodoxe (intercomuniune), la început limitată, apoi lărgită. După care va rămâne să fie pusă problema deosebirilor dogmatice, considerate depăşite şi dezbinătoare. Pentru aceasta ne ridicăm împotriva oricăror rugăciuni în comun cu catolicii şi protestanţii, mai ales asupra unităţii şi reconcilierii ecumeniste ce defăimează Sfintele Taine. Toţi cuvioşii şi mărturisitorii Părinţi de după Schisma din 1054 au luptat împotriva eresurilor latineşti, dogmelor mincinoase, expansiunii politice, şi s-au sfinţit împotrivindu-se până la sânge. Cuvintele lor au până azi puterea şi lucrarea Duhului Sfânt şi neîndreptăţesc a crede că: „Există doar o singură Biserică a lui Hristos, cea Ortodoxă, apostolească şi sobornicească, nu mai multe,” (Sfântul Fotie), iar „pe papa Sfânta Biserică îl afuriseşte şi eu, împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îl afurisesc.” (Sfântul Paisie de la Neamţ).

Rămânerea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Ecumenic al Bisericilor este dovadă de apostazie, de trădare a adevăratei credinţe, prin acceptarea hotărârilor ce se opun făţiş dogmelor Ortodoxiei şi canoanelor Sinoadelor Ecumenice. Neamul ortodox este trunchiul, frunza şi rodul Bisericii al cărei cap şi rădăcină e Însuşi Iisus Hristos Dumnezeu-Omul. Nu putem negocia „democratic” dogmele Bisericii şi nu putem sta pe picior de egalitate cu catolicii, protestanţii, budiştii, evreii sau musulmanii, atât timp cât doar în potirele apostolicei ortodoxii se întrupează Adevăratul Hristos Cel născut din Preasfânta Fecioara Maria. Noi ortodocşii nu avem nimic de adăugat ori de scos din crez sau slujbe, iar Sfântul Marcu al Efesului pecetluieşte cele de mai sus spunând că: „În materie de credinţă nu există concesie iar cele ale credinţei nu îngăduie iconomia.”

Demascarea politicii globaliste de integrare religioasă în UE ca fiind demonică şi fundamentată pe principii anticreştine; luarea de măsuri împotriva noilor buletine cu cip şi a card-urilor ce înainte-merg pecetluirii apocaliptice; vădirea manifestărilor new-agiste ce îndrăcesc pe tineri, rescrierea adevăratei istorii bisericeşti-naţionale şi întoarcerea la vieţuirea creştinească a strămoşilor. Nu avem pricină de a supune Biserica presiunilor politice şi de a da Cezarului mai mult decât i se cuvine. Împărăţia noastră e în ceruri, dar trebuie să o dobândim încă din viaţă, fără a ne vinde Ortodoxia şi Românismul.

Facem un ultim apel către Sfântul Sinod, pentru numele lui Dumnezeu opriţi-vă cât nu e prea târziu! Hotărâţi ieşirea Bisericii Ortodoxe Române din Consiliul Mondial al Bisericilor, nu mai pângăriţi altarele cu rugăciuni împreună cu ereticii, nu mai primiţi pe cei nebotezaţi ca fii ai Bisericii, nu vă plecaţi compromisurilor politice şi nu ne siluiţi libertatea şi conştiinţa cu legitimaţii comuniste. Nu mai putem răbda privind noile rânduieli ce desconsideră Sfintele Canoane, cenzurează Sfinţii Părinţi, încalcă dogmele şi hotărârile Sfintelor Soboare şi răstălmăcesc Sfintele Scripturi. Nu aduceţi schisme şi dezbinări în Biserică, nu încercaţi să uniţi ce e despărţit, căci singurul lucru care-l veţi reuşi e să nimiciţi unitatea Ortodoxiei, să frângeţi adânc temelia Bisericii şi să ridicaţi cea de-a doua Mare Schismă. În acest ecumenism bolnav, B.O.R. hotărăşte şi lucrează de la sine, fără încredinţarea celorlalte Biserici Ortodoxe surori, fără a fi împuternicită printr-o hotărâre a vreunui sinod inter-ortodox, nefiind îndemnată ori sprijinită de monahi şi popor, putând fi declarată oricând ca fiind schismatică şi eretică de către celelalte Patriarhii Ortodoxe. Veniţi-vă în fire şi treziţi-vă! Atât timp cât veţi rămâne cu Hristos, vă vom urma, iar de vă veţi pune interesele personale mai presus de cele ale Bisericii, vă vom socoti apostaţi. Lepădaţi toate aceste înşelări, pentru ca în neştire poporul urmându-vă, să nu se lepede de Biserica lui Hristos.

Toate aceste lacrimi de sânge voim a le şterge de pe chipul Bisericii, alminteri vom trece peste ascultarea de păcat şi vom înainta proteste oficiale, vom ieşi în stradă şi vom alcătui sinod de rezistenţă. Nimănui, nicăieri şi niciodată nu i se va îngădui a jertfi pentru binele său cea mai mică părticică din Credinţa Ortodoxă. Cu noi este Dumnezeu şi pentru Hristos voim a merge până la capăt, chiar să ne vărsăm sângele dacă situaţia o cere, pentru ca nici o literă din sfintele cuvinte să nu sufere vreo vătămare, pentru ca toţi cu urechi de auzit să priceapă şi cu ochii ce văd să-nţeleagă.

Iertare tuturor pentru toate şi primiţi rugămu-vă acestea ca o cunună,
ca o suliţă ori ca o Cruce.

Semnează,
Soborul de monahi şi monahii,
ai României Ortodoxe

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
la anul mântuirii 2003

Comentariu Ortodox Liber:

Am gasit această proclamaţie într-o carte apărută la Iaşi în anul 2004 care se numeşte Ortodoxia şi umanismul religios. Mi-aş dori ca fiecare blogger român şi ortodox să o preia şi să o pună pe blogul sau site-ul propriu chiar şi fără link către acest blog pentru a putea fi citită de câţi mai mulţi creştini ortodocşi de la noi, pentru ca aceştia să conştientizeze imensa capcană pe care o întinde Sinodul B.O.R. în problema cipurilor şi a ecumenismului. Derapajele Patriahului Daniel şi a celor din sinod sunt bine cunoscute dar am să reamintesc câteva din ele prin linkurile de mai jos:

VIDEO – Radio Dobrogea: LUATI CIPURILE …

PS VISARION, Episcopul de Tulcea, aducand elogii ADUNATURII de la Sant’Egidio, unde a participat la „liturghii” catolice si rugaciuni comune

FOTO: In atentia Mitropoliei Moldovei si Bucovinei – PREOT ORTODOX la o adunatura de CAVALERI DE MALTA

VIDEO: IPS SERAFIM JOANTA – un excelent exemplu despre cum vor lucra SLUGILE ANTIHRISTULUI …

FOTO: De ce lipseste Altarul din aceasta imagine cu Patriarhul Daniel?

DIRECTIVA A PATRIARHIEI? Toti preotii si monahii trebuie sa declare “pe propria raspundere” daca fac parte din vreun ONG? N-ar fi mai bine ca IERARHII SA DECLARE DACA FAC PARTE DIN LOJA?

Despre erezia monofizita din Ziarul Lumina. Un motiv in plus de a boicota aceasta publicatie

ss Daniel incalca Testamentul Cuviosului Vasile, prin prigonirea staretului Macarie de la Poiana Marului

Masoneria infiltrata in Ortodoxie: patriarhul ecumenist Bartolomeu al Constantinopolului impartasind masoni

“Sapte preoti” au binecuvantat sinagoga satanei, pe nume Biserica de Gheata de la Balea Lac

Mesaj al Sf. Marcu Evghenicul catre participantii la saptamana ecumenista de rugaciune: Sunteti ca niste „fetite”, gata sa va inchinati papei!

Noua tema a saptamanii ecumeniste de rugaciune (18 – 25 ianuarie): Impartasire, frangerea painii si rugaciunea

Poate fi pomenit Corneanu-Drincec sau ce ne spune Sfînta Predanie despre pomenirea ierarhilor eretici ?

Pan-erezia ecumenistă curge în venele Bisericilor Oficiale: Lanţul Benedict-Bartolomeu-Alexei-Kiril-Daniel-şamd (FOTO)

NEBUNIA CATOLICĂ NU ARE LIMITE: O fiolă cu sângele Papei Ioan Paul al II-lea va fi expusă într-o biserică din Cracovia

RUGĂCIUNEA ECUMENICĂ – Rugăciune către cine şi unire în ce?

BASILICA.RO – Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină – CA TOŢI SĂ FIE UNA ÎNTRU SATAN

Patriarhul Daniel a ajuns să fie lăudat de sectanţii adventişti pentru schimbarea primei zile a săptămânii din calendar

Masoneria, satanismul, biserica şi oamenii dedicaţi lui satan

si marturia de ortodox adevărat a unui ierarh al Bisericii Ortodoxe a Greciei care a zguduit lumea ortodoxă şi pe înaintemergătorii lui Satan:

Mitropolitul Serafim de Pireu: “Evreii sunt de vină pentru situaţia actuală din Grecia şi din lume”

Reclame
 1. Dumitru
  16/05/2011 la 18:52

  PELERINAJ
  LA SF.MUNTE ATHOS
  Cu Numai 325 de euro toate cheltuielile incluse (transport,ghid,viza Athos,bilete vapor,inchiriere microbus Athos,cazare si doua mese gratiute in fiecare zi) ptr detalii ma puteti contacta la nr de tel:0723993102

 2. Laurentiu
  30/11/2011 la 11:42

  Fratilor daca asa stau lucrurile sa ne organizam toti fratii ortodocsi calugari si mireni in frunte cu parintii nostrii spirituali care nu tradeaza canoanele Sfintilor Parinti , sa mergem la Patriarh si daca intradevar vocile di biserica noastra spun caci Patriarhul si alti Ierarhi au deviat de la regulile Sfintilor Parinti ori se pocaiesc si revin pe calea cea dreapta ori daca nu sa ne alegem un Patriarh care sa ne ajute sa opunem rezistenta fiarei masonice. Traiasca dragostea si unitatea tuturor crestinilor ortodocsi din Romania cit si din lumea intreaga.

 3. Vandra I. Vasile
  05/07/2012 la 06:09

  Italia, Spania, sunt tari profund catolice, dar si Franta care detine primul scaun papal. Sunt tari eretice ?

 4. Vandra I. Vasile
  08/07/2012 la 18:20

  Abia am citit Despre înșelare de Ignatie Briancianinov și sunt impresionat, dar eu nu voi spune despre catolici că sunt blasfemiatori spre exemplu sau altfel.

 5. mixaimpoloka
  25/01/2013 la 09:16

  Parintii de pe Sfantul Munte Atos spun ca este al optulea veac si ultimul ca suntem in vremea de prigoana a crestinilor dupa cum se observa . Eu nu stiu nimic . Vom vedea cu timpul adevarul dar sa nu fie prea tarziu .

 6. Mihai Vasile
  05/01/2014 la 21:17

  Credința în Iisus Hristos, este viața noastră ce merge pe o lamă de cuțit și dacă nu vom greși vom ajunge în rai , iar de vom călca legile canonice vom ajunge în iadul veșnic. E greu ca mirean să găsești calea, dar cu rugăciune și cu cercetarea scripturilor o poți găsi. După mine puțini au mai rămas drepți în Romania.

 7. Vasile
  17/11/2014 la 09:45

  Fara rugaciune nu se poate sau fara Dumnezeu.

 8. Dumitriu Radu
  17/11/2014 la 16:52

  Voi prezenta mai jos o adevărată proclamație a Episcopului Diomid de Anadar și Ciucotca Rusia și vedenia Sf. Calinic de la Cernica.
  VEDENIA Sfantului Calinic de la Cernica 7262-7343 (1787-1868):

  Sf .Calinic a trait mai aproape de noi, intre anii 7262-7343 de la zidirea lumii (1787-1868, ani masonici) si este ctitorul manastirii Cernica din apropierea orasului Bucuresti, capitala Romaniei, careia i-a fost staret timp de 31 de ani. In prezent, in biserica mare a manastirii se afla racla cu sfintele moaste ale cuviosului, care necontenit fac minuni si dau tamaduiri de tot felul de boli sufletesti si trupesti.
  Staretul Calinic, fiind om sfant, mare nevoitor si cu alese daruri duhovnicesti, in jurul lui se adunasera multi monahi si chiliile din insula Sfantului Nicolae erau neincapatoare, fiind trebuinta de noi chilii. De aceea se gandea sa faca o manastire mai mare, in cealalta insula a sfantului Gheorghe. Nu-i mai ramanea acum decat sa inceapa lucrul, insa staretul Calinic statea la indoiala si amana inceputul.
  Ce se intamplase ? Un zvon circula in tara ca nu peste mult timp, adica in 7323 (1848), aveau sa aiba loc mari evenimente, un sfarsit de lume, un inceput de lume noua. Framantat de aceste ganduri, intr-una din nopti, intorcandu-se la chilie de la slujba utreniei si asezandu-se ca de obicei pe scaunul sau – caci asa obisnuia sa se odihneasca cuviosul, sezand pe un scaun si niciodata intins pe pat -, in acel moment s-a aflat cu trupul in picioare, aievea nu in vis, in cealalta insula a Sfantului Gheorghe, avand de-a dreapta pe Sf. Ierarh Nicolae si de-a stanga pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe, care il mustrau de ce nu a inceput zidirea manastirii in aceasta insula, pentru care deja primise bani.
  Cuprins de frica si de cutremur, staretul Calinic a raspuns: “Iertati-ma, sfintilor ai lui Dumnezeu, dar citind eu unele prevestiri despre viitor, am crezut ca la anul 7323 ( 1848) va fi sfarsitul lumii”. Atunci sfintii i-au zis: “Uita-te spre rasarit”. Si ridicand cuviosul ochii spre rasarit, nu se mai vedea cerul, ci numai o mare lumina dumnezeiasca iar el spaimantandu-se, a cazut la pamant zicandu-i: “Priveste acum la rasarit si vei vedea taina cea mare a Providentei”. Si fiind intarit de darul lui Dumnezeu, Sf. Calinic a vazut pe cer pe Sf. Treime, asa cum este zugravita pe sfintele icoane, iar dedesupt, pe un mare pergament luminos era scris cu litere mari: 7500, ani de la Adam. Atunci sfintii care il sustineau pe brate, i-au zis: “Vezi ca nu la 7323 ( 1848 )va fi sfarsitul lumii, ci sfarsitul lumii va fi cand se vor implini 7500 de ani de la Adam ? Asadar, au adaugat sfintii, incepe indata a zidi marea manastire a Sf.M. Mc.Gheorghe”.
  Aceasta este vedenia Sf.Calinic de la Cernica. Precum vedem aici se vorbeste precis despre anul 7500 de la Adam, care corespunde cu anul 2025 masonic. Masoneria internationala programase pentru acel an o lovitura de gratie data statelor crestine, in general, si traditiilor crestine in special. A fost inca un pas facut de masoneria, condusa de Sionismul mondial pentru pregatirea venirii lui Antihrist. Să ne bucurăm că Dumnezeu a arătat anul sfârșitului lumii unui Sfânt român, deci să-i urmăm viața.

  Cum se calculează anul real de la zidirea lumii:
  Orice schimbare în învățătura Dumnezeiască ( Sfânta Scriptură) este de la vrăjmașul. Așa este și invenția satanică a anului 0 (nașterea lui Hristos făcută de Înțelepții Sionului în protocoalele lor. Nici un Sfânt nu a greșit în Sfânta Scriptură și nici o dată nu se contrazic în învățătura ortodoxă Sfinții. Așa se face că nici Sf. Calinic nu a greșit în vedenia prezentată mai sus. Anul masonic 2014, în realitate este 7489 de la zidirea lumii, reperul calculelor în Sfânta noastră Scriptură este anul 5508, pe care Îngerul care păzea cu sabia de foc Edenul, i l-a spus lui Sit (al treilea fiu a lui Adam), ce venise să-i ceară untdelemn pt. tămăduirea lui Adam. Iar Adam a fost tămăduit de toate bolile la anul 33 masonic, adică 5508 de la zidirea lumii. Pentru ca nimeni să nu mai greșească vreodată la calcularea anilor de la zidirea lumii, să meargă la Mănăstirea Putna și să citească pe piatra mormântului Voievodului Ștefan Cel Mare, anul morții sale care este 6979 (1504 masonic). Rezultă că de la 1504 pâna la 2014 sunt 510 ani , aceștia adunați la anul 6979, obținem anul real de la zidire 7489. Sau scădem din anul 5508 anii 33 pe care-i avea Iisus Hristos și rezultă anul zero fiind 5475, de la zidirea lumii, anul real al nașterii Mântuitorului Hristos, apoi adunați 2014 ani la anul 5475 și descoperim anul real în care suntem trăitori 7489. Mai avem zece ani și câteva luni până la Înfricoșătoarea Judecată De Apoi.
  După legea lui Dumnezeu în Pidalionul Chirilic la pag. 511, scrie canon de neschimbare a pascaliei și calendarului, deci noi nu avem voie nici anul să-l schimbăm, iar dacă-l schimbăm devenim eretici, deci dușmani al lui Dumnezeu.

  Episcopul Diomid (alaturi de multi altii) catre fratii ortodocsi: 9 abateri in Biserica Ortodoxa Rusa ,,,,,,,,,,,,,
  a anua
  Document: E timpul de oprit fărădelegea. Declarație anul mântuirii 7483
  către toți arhipăstorii, păstorii, clericii, monahii și către toți credincioșii Sfintei Biserici Ortodoxe
  Noi, clericii, monahii, mirenii eparhiei de Anadâr și Ciucotca, în frunte cu arhipăstorul și părintele nostru Preasfințitul episcop Diomid, ne adresăm către toți fiii credincioși întru Hristos ai Bisericii Ortodoxe.
  Declarația noastră e pătrunsă de durerea și tristețea tuturor sufletelor ce tind cu adevărat spre salvarea creștinilor ortodocși: „ De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii, iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș.” (Matei 18:15-17).
  În prezent, în Patriarhia Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse, a cărei membri suntem, există un șir de abateri de la curăția învățăturii credinței ortodoxe.

  Primul. Permanent capătă putere învățătura eretică a ecumenismului, care contrar cuvintelor Sfintei Scripturi, contrar canoanelor și regulilor bisericești, contrar învățăturii sfinților părinți, tinde să unească toate credințele într-o singură religie, ori să le împace „duhovnicește”.
  În cadrul acestei mișcări se săvârșesc rugăciuni comune cu ereticii, aceștia asistând la slujbele divine ortodoxe, încălcându-se astfel canoanele Apostolice 45, 46 și 65 și canoanele 32, 33 și 37 a Sfântului Sinod din Laodiceia. Se întețesc mesajele de salut „frățești” a ortodocșilor către cei de altă credință, care vin în contradicție cu cuvintele apostolului Ioan Teologul: „ Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit!; fiindcă cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaș la faptele lui cele rele.” (2 Ioan 1:10, 11). Se desfășoară întâlniri și întruniri comune, în pofida cuvintelor Dumnezeieștii Scripturi: „Fericit bărbatul care n-a umblat la sfatul necredincioșilor” (Ps. 1:1). „Pe omul eretic, după întâia și a doua mustrare îndepărtează-l” (Tit 3:10).
  Al doilea. Dezvoltarea acordului duhovnicesc (neoserghianismul) care supune puterea bisericească puterii laice, care adeseori este o putere împotriva lui Dumnezeu, în detrimentul libertății dăruite de Dumnezeu. Aceasta vine în contradicție cu învățătura apostolului Pavel: „Așadar, țineți-vă tari în libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos și nu vă prindeți iarăși în jugul robiei ” (Ga 5:1). „Dacă încă le-aș plăcea oamenilor, n-aș fi rob a lui Hristos.” (Ga 1:10). Anume aceasta este cauza principală a participării fețelor bisericești la ecumenism, aprobarea de către ei a globalizării, iar în continuare și supunerea organizației bisericești liderului mondial unic.
  Al treilea. Acordul tacit în loc de demascarea politicii antipopulare a puterii existente, care duce la descompunerea statului, la criză demografică și la alte urmări negative.
  Al patrulea. Îndreptățirea și binecuvântarea identificării personale a cetățenilor prin afirmarea greșită, precum că primirea semnelor exterioare și a simbolurilor, impuse de timpurile noi, nu poate să dăuneze sufletului fără lepădarea cu bună știință de Dumnezeu. Tendința clară a discriminării credincioșilor după principiul dezacordului cu procesele de globalizare (posedarea pașaportului vechi, refuzul CNP asupra bisericilor, mănăstirilor). Practicarea măsurilor necanonice a regulilor bisericești asupra preoțimii și monahilor: interzicerea de a săvârși Sfânta Slujbă, înlăturarea de la locul de slujire , etc.
  Al cincilea. Aprobarea democrației. Chemarea de a vota anumiți lideri politici, în pofida canoanelor bisericești și încălcarea jurământului sobornicesc din anul 1613.
  Al șaselea. Desfășurarea summit-ului interreligios, cu adresarea către liderii G8, ceea ce reprezintă recunoașterea puterii lor. G8 este organul guvernului masonic mondial, care pregătește venirea liderului mondial unic, adică a antihristului. De aceea, orice fel de colaborare cu ei este periculoasă duhovnicește. Conform spuselor arhiepiscopului Averchie (Taușev): „Este necesar a ține minte și cunoaște: nu poate biserica adevărată a lui Hristos să declare ori să afirme oricare fel de minciună și să intre în comuniune ori să colaboreze cu dușmanii lui Hristos! De aceea toți acei episcopi, clerici, mireni, care participă la acest neadevăr și fac prietenie și colaborează cu dușmanii Domnului și Mântuitorului nostru, – sunt „ortodocși” doar cu numele.”
  Al șaptelea. La ultimul summit a liderilor religioși în declarația finală, semnată de reprezentanții tuturor confesiunilor religioase prezenți, a fost declarată credința într-un singur „Atotputernic”: „Să ocrotim lumea, creată de Atotputernicul!” Noi nu considerăm că avem un singur „Atotputernic” cu iudeii, musulmanii și alte religii și învățături. Despre iudei Domnul a spus: „Voi sunteți din tatăl vostru diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți.” (Ioan 8:44). Musulmanii îl consideră „Atotputernic” pe Alah, iar pe Fiul lui Dumnezeu un simplu prooroc, Domnul însă spune: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14:6). Despre aceasta ne învățau și apostolii: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristos? Acela este antihrist, cel ce tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine-L tăgăduiește pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl; cine-L mărturisește pe Fiul, Îl are și pe Tatăl” (1 Ioan 2:22,23). „Și fiece duh care nu-L mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu; el este al lui antihrist, despre care ați auzit că vine, și acum chiar este în lume” (1 Ioan 4:3). „Un singur Domn, o singură Credință, un singur Botez” (Ef. 4:5).
  Apelul liderilor religioși, inclusiv a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhia Moscovei, care au semnat acest document spune: „Să respectăm și să ne primim unul pe altul, necăutând la deosebirile religioase, naționale sau altele.” În aceasta noi vedem o contradicție cu învățătura Evanghelică: „Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit!” (2 Ioan 1:10).
  Al optulea. Noi ne exprimăm dezacordul față de declarația oficială făcută la televiziunea centrală despre valorile morale comune la ortodocși, iudei, musulmani și catolici. Aceasta este o părere greșită. Noi nu putem avea valori morale comune cu iudaismul contemporan și cu codul moral al talmudului, după care toți oamenii, în afară de evrei , sunt „goimi”. Noi, la fel, nu putem avea valori morale comune cu catolicismul și cu morala ordinului lor iezuit.
  Al nouălea. Noi suntem preocupați și nu suntem de acord cu încălcarea principiului sobornicității în legătură cu îndelungata lipsă a desfășurării Soborului Local și transmiterea funcțiilor sale principale soborului arhieresc. Conform Codului anului 1988: „În Biserica Ortodoxă Rusă puterea superioară în domeniul învățăturii creștine, administrarea bisericii și judecătoriei bisericești – legislativă, administrativă și judecătorească – aparține Soborului Local. Iar conform Codului din anul 2000: „Soborul Arhieresc este organul suprem ierarhic al administrării Bisericii Ortodoxe Ruse.”
  În încheierea declarației, noi rugăm și implorăm, în fața întregii Biserici a lui Hristos, pe toți arhipăstorii, păstorii, monahii și mirenii care, într-un fel sau altul, s-au făcut părtași la aceste abateri de la învățătura evanghelică, dogmatică, canonică să se întoarcă de pe calea lepădării și să aducă roade demne de pocăință. Să fim toți uniți în curățenia credinței ortodoxe. Ne adresăm de asemenea către toți fii Bisericii Ortodoxe Ruse cu chemarea de a susține declarația noastră.
  Arătarea Domnului, anul 2007.
  Preasfințitul Diomid, episcop de Anadîr și Ciucotca
  Igumenul Ilie (Empulev)
  Iereul Serghei (Baharev)
  Iereul Evghenii (Pilipenoc)
  Monahul Gavriil (Larionov)
  Din partea redacției (9/22. 03. 2007): În decursul lunei de după publicarea Declarației episcopului Diomid, pentru susținerea lui, pe site-ul nostru au venit răspunsuri, mesaje de susținere din partea următorilor clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, din diferite jurisdicții:
  Ciucotca:
  1. 1. Igumenul Ilie (Empulev)
  2. 2. Protoiereul Vasilii (Baidacenco)
  3. 3. Ieromonahul Nicolai (Dmitriev)
  4. 4. Iereul Evghenii (Pilipenoc)
  5. 5. Iereul Serghei (Baharev)
  6. 6. Iereul Vasilii (Mezențev)
  7. 7. Iereul Andrei (Cleimenov)
  8. 8. Monahul Gavriil (Garionov)
  9. 9. Monahia Xenia (Bondîreva)
  10. 10. Monahia Maria (Turta)
  11. Monahia Serafima (Storojenco)
  12. Monahia Maria (Nicolaeva)
  1. 13. Călugărița Agnia (Smirnovo)
  14. Călugărița Sofia (Belic)
  1. 15. Rasofora Olga (Cozlova)

  Duhovnicimea altor eparhii și jurisdicții ce s-au alăturat:
  16. Arhimandritul Mitrofan (Volkodav)
  1. 17. Igumenul Varsanufii (Samarin)
  18. Igumenul Filaret (Ovciarenka)
  19. Ieroschimonahuk Matvei (Barnaul)
  20. Ieromonahul Vasilii (Saiapin)
  21. Protoiereul Alexii Masiuk (S.-Petersburg)
  22. Iereul Pavel Burov (Moscova)
  23. Iereul Gheorghie Timov (Barnaul)
  24. Iereul Vladimir (or. Jucovskii)
  25. Iereul Andrei Gorbunov (regiunea Saratov)
  26. Iereul Alexandr Vasikin (reg. Kemerovo)
  27. Schimonahul Ioan (Kursk)
  28. Monahul Alexii (Starikov)(reg. Kursk)
  29. Ierodiaconul Inochentii (eparhia Penza)
  1. 30. Diaconul Evghenii Morgun
  2. 31. Iereul Vladimir Țucanov (Sidney, Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare)
  32. Iereul Andrei Rîbin (BORH)
  33. Diaconul Mihail Bureakov (BORH)
  1. 34. Monahul Alexandr (Cerneavskii) (reg. Kursk)
  35. Monahul Ieremia (Ivanov) (reg. Kursk)
  1. 36. Preotul Vasilii (Romaniuc) (reg. Kursk)
  37. Iereul Ioan (Balițchii)(eparhia Camciatca, s. Milcovo)
  1. 38. Iereul Vladimir Nesterenco (eparhia Camciatca, or. Usti – Camceatsk )
  Răspândiți:

  • Ana
   11/03/2015 la 16:54

   *dle Dumitru Radu,ma puteți contacta la email/ul anabalan520@gmail.com. Am citit cu atenție postarea dvs.si doresc sa iau la cunoștință mai multe aspecte. Va mulțumesc!

 9. Mihai Vasile
  30/12/2014 la 16:29

  ** Dacă legile civile, trebuie să fie păzite de toți, cu cât mai vârtos, trebuie să păzim Sfintele Canoane și legile Divine , care sunt puse pentru mântuirea sufletelor noastre. (Nov. Împăratul Iustinian 137) **
  ,,Dacă aceştia vor tăcea, pietrele
  vor striga” zice Domnul (Luca 19, 40)
  căci,
  ,,Vă rătăciţi neştiind Scripturile
  nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22, 29)
  şi
  ,,Adevărul, ori cât de crud ar fi el,
  trebuie dat pe faţă”.

  • Ana
   11/03/2015 la 16:49

   Ele Vasile Mihai lăsați/mi o adresa de email sau un ne de tel. Doresc sa vorbesc cu dvs. Va mulțumesc,Ana

 10. Ana
  11/03/2015 la 16:50

  *dle

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: