Arhiva

Posts Tagged ‘masoneria’

Cea mai bogata femeie din lume, sprijinita de ONU relanseaza tema controlului populatiei

E vorba de Melinda Gates, autodeclarată catolică, care are de gînd să cheltuie miliarde de dolari pentru a îndopa cu medicamente zeci de milioane de femei sărace, ca acestea să nu mai nască copii. Ea zice că asta o doresc acele femei. Şi tot ea zice că aceasta e ceea ce ne dorim noi.

Iată şi spusele unui consilier superior de la Fondul ONU pentru Populaţie: “e clar ca pentru o dezvoltare durabilă contează cîţi oameni sînt [pe glob]…”.
Melinda Gates este soția lui Bill Gates, al doilea dintre cei mai bogați oameni de pe pâmînt. Ea a anunțat o campanie de relansare a ceea ce ea numește ”planificarea familiei”. Este ştiut însă că programele de „planificare a familiei” sînt rulate de către guverne şi ONU şi duc inevitabil la tot felul de abuzuri în privinţa drepturilor omului. Ele duc inevitabil la constrîngeri asupra femeilor din partea guvernelor agresive pentru ca acestea să renunţe la fertilitatea lor în schimbul unor pungi cu alimente (cazuri produse în Peru şi relatate de New York Times).
Iată că ne-am pomenit iarăşi faţă în față cu această ideologie fără inimă conform căreia oamenii sînt un lucru contagios care trebuie eliminat. Oare acum, în 2012, trebuie oare să vorbim din nou de faptul că noțiunea de „control al populţiei” este una diabolică, efectiv una antiumană? Se pare că da.
Partenerul Melindei Gates este Fondul ONU pentru Populuţie, acea agenţie ONU care a elaborat şi a implementat în China „Politica unui singur copil”, ce a rezultat în milioane de avorturi, multe dintre care fiind forţate şi constrînse!
În zilele care urmează această ideologie diabolică o să-și fluture capul hidos la conferința globală de mediu de la Rio. Va mai urma o conferință globală privind  reînnoirea populației pe care o va găzdui Melinda Gates la Londra.
Încă multe alte lucruri de felul acesta se fac pe ascuns. Acest tip de campanii draconice sînt produse sub radar, în camerele liniştite din străfundurile ONU, acolo unde oamenii de rînd nu au acces. Dar sînt unii care au totuşi acces şi pot spune lumii adevărul. Dumnezeu să îi ajute!
sursa: mdn.md
Reclame

Lady Gaga il blasfemiaza pe Mantuitorul Hristos in noul ei videoclip

Lady Gaga il blasfemiaza pe Mantuitorul Hristos in noul ei videoclip

Lady Gaga nu-şi face griji că cel mai recent videoclip al său ar putea fi ofensator. Mulţi consideră că de această dată starul pop a mers prea departe.

Lady Gaga joacă rolul Mariei Magdalena moderne în clipul "Judas", care se plimbă cu motocicleta alături de Iisus Hristos, potrivit dailymail.co.uk.

Clipul a provocat deja multe controverse fiind catalogat drept o blasfemie.

"Eu nu privesc clipul ca având un mesaj religios, vreau să transmit un mesaj social. E o metaforă, nu e o pildă biblică", spune Gaga.

În clip, Norman Reedus, actorul din "The Walking Dead", joacă rolul lui Judas.

sursa: Realitatea.net

125 de la proclamarea autocefaliei BOR, cadoul masonului Meletie Metaxakis pentru SCHIMBAREA CALENDARULUI în România

În 1919, încă pe timpul aflării sale necanonice în scaunul arhiepiscopal de la Atena, francmasonul Meletie Metaxakis pune în faţa Sinodului Bisericii din Grecia chestiunea schimbării calendarului.Meletie propune formarea unei comisii pentru studierea acestei probleme.Sinodul  Bisericii  din  Grecia  aprobă  propunerea  şi  emite  directiva corespunzătoare.

Comisia înfiinţată trimite Sinodului următorul text definitivat: „După părerea comisiei schimbarea calendarului iulian, dacă acest fapt nu contravine principiilor canonice şi dogmatice, poate fi realizată cu condiţia acordului tuturor celorlalte biserici autocefale şi. înainte de toate, a Patriarhiei Constantinopolului, căreia s-ar cuveni să i se dea libertatea oricăror iniţiative în acest domeniu, cu condiţia să nu se treacă la calendarul gregorian, ci să fie elaborat un nou calendar, mai exact din punct de vedere ştiinţific, purificat şi de alte neajunsuri proprii ambelor calendare – celui iulian şi celui gregorian”.

Această propunere exprimată cu abilitate în termeni diplomatici şi instabilă în construcţia sa interioară, neavând nici un fel de argumentaţie deosebită, consideră schimbarea  calendarului  drept  necesară.  Concomitent,  se  încearcă  a  se  păstra aparenţele, menţionând principiile canonice şi dogmatice şi cerând sobornicitatea hotărârii finale. Ulterior, aceste condiţii vor fi definitiv uitate.Hotărârea comisiei a constituit un nou pas către atât de dorita, de către Meletie şi tovarăşii săi, reformă calendaristică. La şedinţa sa din 20 mai 1919, Sinodul Bisericii din Grecia acceptă în unanimitate părerea lui Meletie că „statul este liber să accepte calendarul gregorian ca fiind cel european, iar până la crearea unui nou calendar ştiinţific, pentru Biserică rămâne valabil calendarul iulian”.

Sinodul trimite guvernului grec această opinie împreună cu hotărârea comisiei privitoare la reforma calendaristică. La această consfătuire Meletie pronunţă, printre altele, şi următoarele cuvinte semnificative: „în prezent situaţia Bisericii Ortodoxe din Rusia s-a schimbat şi au apărut perspective mai favorabile pentru apropierea de Occident”.

Şi,  mai  departe  Meletie  subliniază:  „Considerăm  că,  trebuie  schimbat calendarul”.

După instalarea sa fulgerătoare şi nelegală pe scaunul de la Constantinopol, Meletie Metaxakis continuă să acţioneze metodic şi insistent în această direcţie. El preia asupra sa iniţiativa recomandată le către comisia Sinodului şi în circulara din 3 februarie 1923 „către Prea Fericiţii şi înalt Prea Sfinţiţii întâistătători ai Sfintelor Biserici Ortodoxe din Alexandria, Antiohia, Ierusalim, Serbia, Cipru, Grecia şi România” pune problema schimbării calendarului bisericesc. În circulară sunt evocate următoarele motive ale reformei: „Problema calendarului există demult, dar a căpătat o însemnătate deosebită în zilele noastre, când devine tot mai evidentă necesitatea folosirii unui calendar comun, acelaşi cu calendarul folosit în celelalte ţări ale Europei şi în America. Din toate părţile Biserica primeşte cereri şi doleanţe de a se stabili un calendar comun în viaţa laică şi religioasă, nu numai pentru ca creştinul să fie în armonie cu sine însuşi, ca cetăţean şi creştin, ci şi pentru a contribui la unirea tuturor creştinilor chemaţi în numele Domnului, care să poată sărbători în aceeaşi zi Naşterea şi învierea Sa”.

Aceleaşi motive sunt invocate de către patriarhul Meletie şi în cuvântarea sa la deschiderea Congresului ”pan-ortodox”: Devine evident că principiile directe care au dus la reforma calendarului bisericesc îşi aveau rădăcinile nu în tradiţie, teologie,  în  viaţa  liturgică  şi  normele  canonice  ale  Bisericii  Ortodoxe,  ci  în dimensiunea orizontală a gândirii semilaice, semireligioase, în cultul ecumenic al ideii politico-religioase a unităţii creştine.

În circulara sa Metaxakis cheamă pe „întâistătătorii Sfintelor Biserici Ortodoxe să-şi dea consimţământul pentru formarea Comisiei cu participarea unor reprezentanţi din fiecare Biserică imediat după sărbătoarea Paştelui, pentru a dezbate chestiunea calendarului şi alte chestiuni urgente”.

Circulara lui Meletie nu întâmpină însă bunăvoinţa celor mai vechi Patriarhate după Constantinopol: cel de la Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Cu toate acestea, în data de 10 mai 1923, sus pomenita comisie sub preşedinţia lui Meletie Metaxakis îşi începe lucrul. La şedinţele ei participă 9 membri: 6 episcopi, un arhimandrit şi doi laici. Iată numele participanţilor ei:

Din partea Patriarhiei Constantinopolului – trei reprezentanţi: patriarhul Meletie IV, mitropolitul Calinic, laicul Antoniadis, profesor de teologie.
Din partea Bisericii Ciprului: mitropolitul Vasile de la Niceea (ulterior patriarh ecumenic 1925-1929).
Din partea Bisericii Sârbe: mitropolitul Gavriil din Cernogorie (ulterior patriarh al  Serbiei  †1952),  dr.  Milancovici,  profesor  de  matematică  şi  mecanică  la Universitatea din Belgrad.
Din partea Bisericii din Grecia: mitropolitul Iacov.
Din partea Bisericii Române: arhimandritul Iulie (Scriban).

Din comisie a făcut parte şi arhiepiscopul Alexandru (Nemolovski) din America de Nord, aflat pe atunci într-o situaţie canonică neclară şi care, de fapt, nu era reprezentantul nimănui (mai târziu a trecut în exarhatul evloghian, aflat sub jurisdicţia patriarhului ecumenic). În afară de cei 9 participanţi, la primele şedinţe ale congresului a fost prezent şi arhiepiscopul  Anastasie  (Gribanovski)  al  Chişinăului  şi  Hotinului,  membru  al Sinodului Arhieresc al Bisericii Ruse din afara Rusiei.

Chiar de la prima şedinţă el declară categoric că nu are „instrucţii precise privitoare la chestiunea calendarului din partea ierarhilor ruşi” şi în curând părăseşte această ciudată adunare.

La acest congres au refuzat să participe reprezentanţii celor 3 Patriarhate: ai Alexandriei, Antiohiei şi Ierusalimului. N-a participat nici Patriarhia Moscovei, arhiepiscopia Sinaiului, Biserica Ortodoxă Bulgară (considerată pe atunci de către Patriarhia Ecumenică drept schismatică). Trebuie deci să notăm absenţa nu doar a mai mult de jumătate din Bisericile Ortodoxe, ci şi împuternicirile dubioase ale participanţilor înşişi.

Să caracterizăm succint activitatea Congresului din 1923, care a decurs în 11 şedinţe, de la 20 mai până la 8 iunie 1923 şi nu s-a mărginit doar la chestiunea reformei calendarului. La cea de-a doua şedinţă, în 11 mai, patriarhul Meletie enumera următoarele „chestiuni bisericeşti şi canonice”, asupra cărora comisia urma să-şi exprime opinia:
1.  Chestiunea mutării marilor sărbători în cinstea unor sfinţi în duminica următoare cu scopul de a micşora numărul zilelor nelucrătoare;
2.  Impedimentele privitoare la oficierea unor căsătorii;
3.  Chestiunile privitoare la căsătoria unor feţe duhovniceşti;
a)  cinul episcopal şi căsătoria;
b)  a doua căsătorie a diaconilor şi preoţilor văduvi;
c)  este oare necesar ca taina preoţiei să urmeze neapărat după taina căsătoriei?
4.  Chestiunea slujbelor liturgice;
5.  Posturile;
6.  Necesitatea de a convoca în fiecare an sinoade pan-ortodoxe;

A fost luată în discuţie şi posibilitatea unirii anglicanilor cu Biserica Ortodoxă. De exemplu, la a 5-a şedinţă din 23 mai participă în calitate de oaspete fostul ”episcop” de Oxford, Gore, împreună cu ”părintele” Baxton. Oaspetele ocupă locul din dreapta patriarhului Meletie, înmânându-i două documente. Unul din ele conţine iscăliturile a 5000 de preoţi anglicani, care declară că după părerea lor nu există impedimente pentru unirea deplină cu ortodocşii. Al doilea document îl reprezintă referatul despre condiţiile reunificării.

Totuşi, ambiţiile masonului Meletie Metaxakis au întâlnit o serioasă rezistenţă. Patriarhul Fotie al Alexandriei în epistola sa din 25 iunie 1923 către Patriarhul Grigorie al Antiohiei, caracterizează reforma calendarului, ca fiind „fără rost, necanonică şi dăunătoare”. Conform expresiei Patriarhului Fotie rezoluţiile Congresului de la Constantinopol „duhnesc a erezie şi schismă”.

Mitropolitul Miron Cristea de la Bucureşti anunţă în scrisoarea sa din data de 17 decembrie  1923 că  Biserica  Ortodoxă  Română  acceptă  decizia  congresului, specificând că aceasta va fi pusă în practică în 1924.

Biserica Română adoptă noul calendar la l octombrie 1924 şi ca recompensă primeşte statutul de Patriarhie.

Masoneria lucrează repede şi „eficient” – Plata cumpărăturilor cu „amprenta” la un lanţ de magazine din Germania

Citez din ziarul Cancan:

“Ce ati spune daca nu ar mai fi nevoie să deţineţi bani, card de credit sau alte mijloace de a efectua plăţi si aţi putea achita cumpărăturile doar cu o atingere? Chiar daca acest lucru pare desprins din filmele stiintifico-fantastice, este o scena cat se poate de reala.

Mai multe lanturi de magazine din tari membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, Anglia si Danemarca, dar si din Statele Unite le-au oferit clientilor posibilitatea de a plati prin amprente digitale. Sistemul “Paybytouch” a fost implementat prima data in America, in 2002, intr-un magazin din Seattle, iar in prezent sunt realizate mii de tranzactii cu aceasta metoda. Odata inscrisi in sistemul de “Paybytouch”, utilizatorii dau amprenta lor pentru a se putea verifica identitatea posesorului la casa. Dupa verificare, clientul alege una dintre cartile de credit pe care le detine pentru a efectua plata. De cand este utilizat acest sistem de plata, tranzactiile frauduloase au scazut aproape la 0. Nici romanii nu ar spune nu la aceasta metoda de plata. Cei mai multi dintre acestia considera ca sistemul “Paybytouch” ar fi o modalitate mult mai sigura si mai rapida de efectuare a platilor. Reprezentatii marilor lanturi comerciale din Romania spun ca deocamdata nu au in plan sa introduca un astfel de sistem. Nu exclud insa posibilitatea de a aplica plata prin amprenta peste cativa ani.”

Comentariu personal:
După cum se poate observa şi din acest articol cei care promovează noua ordine mondială nu stau pe loc. Stau şi mă intreb ce se va întâmpla la noi când se vor introduce actele biometrice pe scară largă. Deocamdată au început cu paşaportul doar aşa ca să testeze terenul. Sunt curios ce reacţia va avea Patriarhia atunci când şi ei vor fi nevoiţi să-şi schimbe actele de identitate. Tot tăcere vor exprima?

%d blogeri au apreciat asta: