Arhiva

Posts Tagged ‘evrei’

Lady Gaga il blasfemiaza pe Mantuitorul Hristos in noul ei videoclip

Lady Gaga il blasfemiaza pe Mantuitorul Hristos in noul ei videoclip

Lady Gaga nu-şi face griji că cel mai recent videoclip al său ar putea fi ofensator. Mulţi consideră că de această dată starul pop a mers prea departe.

Lady Gaga joacă rolul Mariei Magdalena moderne în clipul "Judas", care se plimbă cu motocicleta alături de Iisus Hristos, potrivit dailymail.co.uk.

Clipul a provocat deja multe controverse fiind catalogat drept o blasfemie.

"Eu nu privesc clipul ca având un mesaj religios, vreau să transmit un mesaj social. E o metaforă, nu e o pildă biblică", spune Gaga.

În clip, Norman Reedus, actorul din "The Walking Dead", joacă rolul lui Judas.

sursa: Realitatea.net

Reclame

Mitropolitul Serafim de Pireu – Precizări după interviul de la Mega TV

Mitropolitul Serafim de Pireu

Mitropolitul Serafim de Pireu

Cu ocazia nedumeririlor exprimate de Congresul Evreiesc European cu privire la interviul meu de la postul de televiziune MEGA pe 20 decembrie, am să spun următoarele:

1. Lucrurile pe care le-am spus în timpul apariţiei mele televizate la emisiunea „Society Hour Mega” sunt strict opiniile mele personale, pe care le-am exprimat în mod repetat verbal şi în scris.

2. Eu respect şi iubesc poporul evreu la fel ca orice alte popoare din lumea întreagă conform învăţăturilor Fiului lui Dumnezeu întrupat şi adevăratul Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, care a fost anunţat de către toti profeţii şi S-a întrupat în poporul evreu.

3. Opozitia mea publică, vehementă, împotriva sionismului internaţional se refera la instituţia care este succesoarea „Sinedriului”, cel care a schimbat credinţa Patriarhilor, a Proorocilor şi a poporului evreu drepcredincios, în satanism, prin Talmud, scrierile rabinilor si Cabala; sionismul întotdeauna se străduieşte energic către un imperiu economic instituit în întreaga lume, cu sediul in ţara mare de dincolo de Atlantic pentru instaurarea unui guvern mondial si a religiei unice.

4. Eu consider că regimul nazist, condus de dictatorul Adolf Hitler, a fost unul criminal şi oribil, împotriva umanităţii şi iau atitudine cu toată cinstea faţă de Holocaustul evreilor şi faţă de orice genocid cu urmări grave, cum ar fi cel al grecilor pontici şi al poporului armean. În plus, naţiunea greacă deplânge mii de martiri din cauza atrocitatilor naziste.

sursa: toaca.md

Citiţi şi:

Mitropolitul Serafim de Pireu: “Evreii sunt de vină pentru situaţia actuală din Grecia şi din lume”

Episcopul Artemie de Kosovo a fost caterisit şi arestat datorită convingerilor sale antipapistaşe şi antiecumeniste

 

 

ATENŢIE: Sucurile “Orhei-Vit” – producţie koşer (interzisă creştinilor)

Suc produs de Orhei-Vit

Suc produs de Orhei-Vit

Unul din cei mai mari producători de sucuri din Republica Moldova, „Orhei-Vit”, a fost recunoscută cuşer, comunică pagina comunităţii evreieşti din Moldova, dorledor.info.

Acest fapt este confirmat de certificatul oferit de către organizaţia „BADATZ CHASAMSOFFER”.

Dreptul de a oferi astfel de certificate îl are Marele rabinat din Israel, inspecţia kaşrutului din New York şi alte organizaţii. Calitatea de koşer a producţiei „Orhei-Vit” a fost confirmată de rabinul Ieşohua Kofman.

Conform documentului eliberat, sucurile acestei companii corespund întru-totul standardelor de producţie a alimentelor koşer.

Producţia koşer reprezintă produsele care sunt acceptate pentru alimentarea evreilor. Potrivit tradiţiei iudaice, drept koşer sunt recunoscute produsele care corespunde unui set de legi, „kaşrut”.

O serie de produse pot fi considerate koşer doar în cazul în care procesul de producţie sunt însoţire de anumite ritualuri iudaice şi sunt ferite de contact direct cu goym (neiudei). Din aceste considerente, creştinilor ortodocşi se interzice consumul unor astfel de produse.

Preşedintele Consiliului Directorilor al companiei „Orhei-Vit” este Alexandr Bilinkis, liderul comunităţii evreieşti din Republica Moldova.

sursa: Moldova Creştină

Consiliul Europei legalizează hula împotriva lui Dumnezeu

Consiliul european - Turnul Babel al vremurilor de apoi.

Consiliul european - Turnul Babel al vremurilor de apoi.

Consiliul Europei a calificat hula împotriva lui Dumnezeu ca pe un „drept al libertăţii individului”, ce nu poate fi calificat drept crimă sau încălcare a legii. În darea de seamă publicată de către Comisia Veneţiană, care este organ consultativ al Consiliului Europei pentru legislaţia constituţională, aceasta face deosebire radicală între hula împotriva lui Dumnezeu şiofensarea sentimentelor religioase. Experţii Consiliului European sunt de părere că ura şi învrăjbirea religioasă, spre deosebire de hulă, trebuie să fie considerate drept încălcare a legislaţiei, după cum se şi confirmă prin Legea celor 56 state membre a Consiliului Europei.

Deci, dacă cineva manifestă repulsii faţă de oarecare confesiune religioasă, numite de legea europeană „sentimente religioase”, o asemenea persoană ar putea fi condamnată pentru motiv de ură şi învrăjbire confesională. Dar, dacă cineva va huli împotriva lui Dumnezeu, unuia ca acesta i se va spune: „eşti liber să faci orice, să spui orice. Consiliul Europei îţi dă libertate să spui orice despre Dumnezeu, nu însă orice despre oameni ca reprezentanţi ai confesiunuilor religioase”.

Noul idol numit „Consiliul European” îl face pe om aici jos pe pământ „măsura tuturor lucrurilor”, pentru ca în viaţa de apoi să-l „proslăvească” cu măsura tuturor chinurilor iadului. Sfântul Vasilie cel Mare ne învaţă aşa: „când spunem Fiul, spunem şi Tatăl şi Duhul Sfânt”. Deci hula împotriva lui Dumnezeu, legiferată de Consiliul Europei, este o împotrivire la adresa Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. Dacă numai refuzul adevărului lui Dumnezeu este socotită ca hulă împotrivă Duhului Sfânt şi nu mai poate fi iertat în veacul acesta şi nici în cel viitor, căci scris este: „Şi tot cela ce va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; iar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta” (Luca 12, 10), atunci ce se mai poate spune despre cei care se împotrivesc şi Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh?

Toţi cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu sunt fii ai diavolului, sunt lepădaţi de Dumnezeu şi de Biserica lui Dumnezeu prin care se dobândeşte mântuirea sufletului. De aici să cunoaşteţi ce fel de satanişti ţin sceptrul puterii europene spre care tind cu multă înfocare minţile întunecate ale politicienilor neduşi la Biserică. Dacă numai despre hula îm- potriva Duhului Sfânt s-a spus că nu are iertare, oare ce fel de ier- tare vor avea adepţii lucrării masonice, ce se ridică împotriva Sfintei Treimi, prin planul de instaurare a puterii lui antihrist, aflat în plină derulare astăzi, în lumea modernismului apostat de la Dumnezeu?

Este clar că nici nu poate fi vorba de iertare în privinţa lor. S-au înfrăţit cu satana pe pământ, şi tot cu satana vor moşteni în veci chinurile cele fără de sfârşit. Şi, dacă şi dracii se tem şi se cutremură gândind la ceasul osândirii lor de către Dumnezeu, cum nu s-ar teme omul ce tăgăduieşte adevărul lui Dumnezeu? În Evanghelia Sfântului Ioan este menţionat că Mântuitorul Hristos L-a numit de trei ori pe Duhul Sfânt drept Duh al Adevărului (14, 26; 15, 26; 16, 13). Deci, cine tăgăduieşte şi batjocoreşte Duhul Sfânt este lucrător şi în lumea de azi, cu aceeaşi putere ca şi la început, şi lucrarea Sfântului Duh este aceea de a-i încredinţa pe oameni despre adevărul lui adevărul, tăgăduieşte şi batjocoreşte pe Duhul Sfânt; tăgăduieşte şi batjocoreşte pe Dumnezeu, Care e duh şi adevăr.

Duhul Sfânt este lucrător şi în lumea de azi, cu aceeaşi putere ca şi la început, şi lucrarea Sfântului Duh este aceea de a-i încredinţa pe oameni despre adevărul lui Dumnezeu. Micşorând adevărul lui Dumnezeu şi echivalându-l cu o minciună, slujitorii idolilor moderni au asociat puterea Duhului Sfânt cu puterea lui satan, care este „tatăl minciunii” (Ioan 8, 44). Dar ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Este hula împotriva vieţii şi a sfinţeniei lui Dumnezeu, dar şi împotriva purtării Sale de grijă.

Aici se înscriu păcatele strigătoare la cer, precum spiritismul, vrăjitoria, ghicitul, magia, practicarea satanismului, desconsiderarea celor şapte Sfinte Taine ale Bisericii. Hulă împotriva Duhului Sfânt este şi ascunderea adevărului, atunci când acesta este încălcat cu bună ştiinţă, precum se face azi prin cercurile ecumenismului apostat, ce şi-a întors faţa de la adevărul lui Dumnezeu. În numele „unităţii” şi al „păcii”, este distrusă legea Bisericii Ortodoxe de atâtea veacuri. Se încearcă o „ajustare” a Duhului Sfânt, potrivit mofturilor oamenilor căzuţi – un fel de sforţări omeneşti, prin care omul porunceşte lui Dumnezeu, iar lui Dumnezeu nu-I revine decât sarcina de a accepta ceea ce doreşte omul.

Se doreşte o reînnoire a canoanelor Bisericii, căci cele ale Sfinţilor Părinţi ne constrâng prea mult spre asceză; ne ceartă şi ne condamnă pentru desfrâul generalizat, pe care îl tolerează până şi feţele bisericeşti; ne condamnă pentru înfrăţirea cu vrăjmaşii lui Dumnezeu. Fără lucrarea Duhului Sfânt nu este posibilă mântuirea, şi nici existenţa Bisericii ca instituţie divino-umană; nu este posibilă nici slujirea ei, căci prin Darul şi lucrarea Sfântului Duh se păstrează unitatea, sobornicitatea şi apostolicitatea Bise- ricii şi tot prin aceasta se împart oamenilor harismele dumnezeieşti. Cel care prin erezie ori alte învăţături greşite s-a rupt de unitatea Bisericii Apostolice, unul ca acela s-a rupt şi de la lucrarea Sfântului Duh, căzând din cinstea de iconom al Tainelor lui Dumnezeu(I Corinteni 4, 1);a pierdut pecetea Duhului Sfânt de la Botez, arvună a vieţii viitoare(Efeseni 1, 13-14),căci numai astfel, omul poate fi numit purtător de Duh Sfânt.

Lui Zaheu i s-a iertat iubirea de averi; femeii păcăoase i s-au iertat păcatele trupeşti; tâlharului de pe cruce i s-au iertat tâlhăriile şi multor altora li s-au iertat multe alte păcate. Aceştia au greşit împotriva Fiului Omului, care ne-a poruncit să nu fim lacomi de averi, să nu desfrânăm, să nu fim mărturie mincinoasă, însă păcatele împotriva Duhului Sfânt, precum erezia, slujirea satanei, stricarea adevărului de credinţă etc, nu sunt iertate la Dumnezeu, pentru că cei ce le practică s-au lepădat de „Duhul adevărului, Care vă va învăţa pe voi tot adevărul” şi au intrat în slujba „tatălui minciunii”, adică a diavolului. Cei dintâi, care greşesc împotriva Fiului lui Dumnezeu, reînnoadă legătura cu Dumnezeu prin pocăinţă, pe când cei care s-au lepădat de Dumnezeu, s-au făcut vrăjmaşi ai Săi.

La cei dintâi este slăbiciune, pe când la cei din urmă, este îndărătnicie. La cei dintâi, sufletul călătoreşte prin întuneric, însă măcar doreşte lumina. La cei din urmă, sufletul călătoreşte prin întuneric şi numeşte întunericul lumină. Nu intraţi în slujba lui satan. Rămâneţi în duhul lui Dumnezeu, care este Duhul Adevărului şi al mântuirii noastre. Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire; şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă; şi puţini sunt care o află. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori, căci unii ca aceştia vorbesc lumii „despre dumnezeu”, dar ei vorbesc despre dumnezeul lor mincinos, chiar dacă îl numesc tot cu numele de „hristos”.

Scris este de la Dumnezeu că: „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, Celui din ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea” (Matei 7, 21-23).

Citiţi vă rog  şi:
Fabrica de pâine TITAN produce pâine şi alte produse de panificaţie conform CODEX ALIMENTARIUS si după ce v-aţi informat cum stă treaba cu ei boicotaţi produsele fabricate de ei.

Mitropolitul Serafim de Pireu: „Evreii sunt de vină pentru situaţia actuală din Grecia şi din lume”

Serafim de Pireu: „Adolf Hitler a fost un instrument al sionismului mondial finanţat de către evreul Rotschild”

Mitropolitul Serafim de Pireu

Mitropolitul Serafim de Pireu

Mitropolitul Serafim al Pireului a declarat pe postul de televiziune “Mega TV” că există o conspiraţie pentru a subjuga Grecia. Acesta a susţinut că evreii sunt  de vină pentru criza economică din Grecia şi de fapt, din întreaga lume.

Mai mult, există o conspiraţie a bancherilor evrei care au ca scop distrugerea Greciei şi a Bisericii ortodoxe. Tot conspiraţia sionistă încearcă să distrugă familia, promovand monoparentalismul şi căsătoriile între homosexuali.

Adolf Hitler  a fost organul sionismului internaţional si a fost finanţat de Rotschild cu scopul unic de a-i convinge pe evrei să plece din Europa şi să coboare în Israel ca să înfiinţeze Noul Imperiu . El a adăugat că bancherii evrei ca: Rockefeller, Rothschild şi Soros au controlul sistemului bancar internaţional care controleaza globalizarea.

Aceste declaraţii au fost făcute în direct la televizor de Serafim, invitat la o dezbatere despre criza economică şi protestele din Grecia.

O bună parte din umanitate trăieşte dramatic epoca de maximă virulenţă a imperialismului evreiesc al cărui scop este instaurarea Republicii Universale sub conducerea plutocratici iudaice.

Cu un program istoric perfect etapizat, folosind o varietate largă de mijloace şi metode de la cele psihologice la cele economice, iudaismul a reuşit să stăpânească şi să folosească în vederea scopului propus trei state occidentale: Franţa, Anglia şi Statele Unite care s-au transformat în port­drapelul desfiinţării statelor naţionale şi al federalizării lor în vederea realizării voinţei conducerii supreme a iudaismului mondial concretizată în Republica Uni­versală.

Structurile acesteia au fost construite cu abilitate după cel de-al doilea război mondial. Se numesc: O.N.U.; Consiliul de Securitate; Fondul Monetar Internaţional; Comunitatea Europeană; NATO; Banca Mondială.

Comentariu Ortodox liber:
Mitropolitul Serafim al Pireului nu este la prima sa interventie televizată de asemenea virulenţă împotriva jidovilor care conduc acum lumea şi o supun la tot felul de experimente în vederea instalării împărăţiei lui antihrist. Personal cred că nu o să „păţească” nimic din partea Sinodului Ortodox al Greciei care încă mai are o ţinută dreaptă în faţa duşmanilor ortodoxiei.

PE CÂND ŞI LA NOI ÎN SINOD UN ASEMENEA IERARH?????

Preşedintele Ucrainei mai aproape de ortodoxie decât „patriarhul” Irineu al Serbiei

Preşedintele ucrainean Victor Ianukovici a refuzat să meargă în sinagoga iudaică să aprindă hanukia, chiar dacă rabinul şef al iudeilor din Ucraina şi-a exprimat speranţa că preşedintele ţării va face acest pas.

Ana Gherman, locţiitorul şefului administraţiei prezindeţiale ucrainene a declarat următoarele: „Preşedintele are o atitudine de respect faţă de toate sărbătorile minorităţilor naţionale din Ucraina. Preşedintele Ucrainei merge întotdeauna în lăcaşurile acelei biserici din care face parte din copilărie, în care s-a botezat, în care a mers dintotdeauna, atît în perioada cînd a fost s-a aflat în opoziţie, cît şi după ce a fost ales preşedinte. El nu-şi alege sieşi o credinţă în funcţie de ce-i poate da aceasta pe viitor. Credinţa preşedintelui nu depinde de numărul de mandate pe care le guverna.”

Cu toate acestea, pe internet există o fotografie din perioada cînd Ianukovici era prim-ministrul Ucrainei:

Fostul prim ministru al Ucrainei Victor Ianukovici la o sarbatoare evreiască

Fostul prim ministru al Ucrainei Victor Ianukovici (actualul preşedinte) la o sarbatoare evreiască

S-au împlinit trei ani de când Shimon Peres declara că Israelul cumpără România

Această năucitoare declaraţie o făcea premierul Israelului acum aproape 3 ani pe data de 10 octombrie 2007 la o reuniune la hotelul Hilton din Tel-Aviv

%d blogeri au apreciat asta: